Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een dienst afneemt van Latorre Lainez Vertalingen of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Ondernemer: Marisa Latorre

Onderneming: Latorre Lainez Vertalingen

Bezoekadres: Javastraat 289

2585 AL Den Haag

Nederland

E-mail: office@marisalatorre.nl

Telefoonnummer: +31 (0)703 466 154

KvK-nummer: 27134448

 

Latorre Lainez Vertalingen is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)" en het voeren van de administratie van klanten. Latorre Lainez Vertalingen is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Latorre Lainez Vertalingen is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Latorre Lainez Vertalingen.

 

Latorre Lainez Vertalingen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door Latorre Lainez Vertalingen opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Latorre Lainez Vertalingen. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Latorre Lainez Vertalingen om de overeenkomst uit te voeren.

 

Latorre Lainez Vertalingen gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Latorre Lainez vertalingen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Door Latorre Lainez Vertalingen worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats;

- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan office@marisalatorre.nl.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beƫindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Latorre Lainez Vertalingen verkoopt uw gegevens niet aan derden. Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Latorre Lainez Vertalingen gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Latorre Lainez Vertalingen, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar office@marisalatorre.nl.