Beëdiging en legalisatie

 

Voor bepaalde instanties en situaties kan het zijn dat u een beëdigde ofwel gewaarmerkte vertaling nodig heeft. Dat houdt in dat bij de vertaling een verklaring van de vertaler wordt gevoegd, dat de vertaling een getrouwe weergave is van de (onvertaalde) brontekst. In dat geval kan ik u van een vertaald document een gewaarmerkte of beëdigde vertaling verstrekken.

 

Wanneer een gewaarmerkte vertaling in buitenland wordt gebruikt dient tevens de echtheid van de handtekening van de vertaler op het document te worden bevestigd door middel van een apostille of legalisatie door de rechtbank en andere instanties. Ook in dat geval kan ik u informeren over de procedure en indien gewenst een apostille of legalisatie voor u verzorgen.